Handelsbetingelser og privatlivs politik for Onlinelaser.dk

 

1. Aftalegrundlag

Disse E-handelsbetingelser gælder for køb foretaget af forbrugere i denne webshop/onlineshop og
hos virksomheden som helhed, der ejes og drives af JP Handel, CVR nr. 31389513,
Randersvej 35, 8981 Spentrup,
Telefon: 25 13 74 09, E-mail: info@onlinelaser.dk

Du har følgelig accepteret E-handelsbetingelserne, når du afgiver bestillinger her, og købet er gældende fra det øjeblik, at du som kunde bestiller en vare.

Køb i denne Webshop indebærer accept af, at kommunikation og meddelelser kan ske til den af dig oplyste mailadresse, samt at kommunikationen med bindende virkning kan ske elektronisk.

Vi foretager ikke særlig kontrol af din mailadresse, m.v. Du er selvfølgelig ansvarlig for, at dine kundeoplysninger er korrekte.
Fravigelse er kun gyldig, såfremt det skriftligt aftales.
Der tages forbehold for force majeure.

 

2. Priser og kontrakter

Alle priser er inkl. 25 % moms, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende inden for Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland. Alle kontrakter indgås på dansk.

 

3. Salg generelt

Ved bestilling afsendes ordren indenfor 1 til 8 hverdage. Dog er leveringstiden længere ved specialfremstillede varer. Vi gør dog opmærksom på, at der i forbindelse med sommer- og juleferie må påregnes længere ekspeditionstider. Undtaget herfra er varer, hvor det er angivet, at det er en bestillingsvare med længere leveringstid.

Normal leveringstid til adresser i Danmark er 1-4 hverdage efter ordreafsendelsen.
Alle varer sendes med GLS eller Post Danmark eller lignende.

3.1 Fragt samt ekspeditionsomkostninger til kunder i Danmark

Såfremt der er fragt og/eller ekspeditionsomkostninger i forbindelse med den vare, du ønsker at
bestille, vil det altid optræde, som er særskilt post, når du går til kassen i Web-shoppen.

 

4. Betaling, ejendomsforbehold og sikkerhedsstillelse

4.1

Såfremt Køber har konto hos Sælger, forfalder købesummen til betaling efter de for Købers konto hos Sælger gældende betalingsbetingelser, medmindre andet udtrykkeligt skriftligt er aftalt.

Købesummen forfalder til betaling regnet fra det angivne leveringstidspunkt, uanset om Købers forhold medfører, at levering ikke kan ske som aftalt.

4.2

Hvis Køber ikke har konto hos Sælger, forfalder købesummen til betaling på det angivne leveringstidspunkt, jf. punkt 10.1., og uanset om Købers forhold medfører, at levering ikke kan ske som aftalt.

4.3

Såfremt Købers betaling(er) ikke sker rettidigt, og/eller hvis forudsætningerne for den aftalte kredit væsentligt ændres, er Sælger berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til Køber, uanset om leverancerne har en indbyrdes sammenhæng.

4.4

Ved Købers betaling efter sidste rettidige betalingsdag tilskrives morarenter af det forfaldne tilgodehavende inkl. moms i henhold til renteloven, medmindre anden rentesats følger af sædvane, kutyme eller er aftalt. Tilskrevne morarenter og eventuelle gebyrer forfalder til betaling omgående og betales forud for al anden gæld ved de løbende indbetalinger.

4.5

Sælger bevarer ejendomsretten til de solgte Varer, uanset om levering har fundet sted, indtil hele købesummen og eventuelle renter og/eller gebyrer er betalt.
Sælger er til enhver tid i forbindelse med eller efter aftalens indgåelse berettiget til over for Køber at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for købesummens, fragtomkostningernes, renternes og øvrige omkostningers rettidige betaling.
Kan denne sikkerhedsstillelse ikke opfyldes, er sælger berettiget til uden varsel, at afhente de leverede vare på købers adresse.
Værdien af de afhentede vare modregnes den samlede købesum excl. Omkostninger med afhentning og evt. nedtagning.

4.6

Ved ikke rettidig betaling er Sælger berettiget til uden varsel at overgive ethvert krav mod Køber til inkasso. Køber er pligtig at betale de af inkassatoren fastsatte inkassoomkostninger, som kan overstige de beløb, som fremgår af “Bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling” med senere ændringer.

4.7

Sælger er berettiget til helt eller delvist at overdrage fordringer mod Køber til tredjemand uden særskilt indhentet samtykke fra Køber.

 

5. Afbestilling

Ønsker du at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, kan det ske ved at fremsende en e-mail til info@onlinelaser.dk  med “Afbestilling uden ordrebekræftelse” i emneteksten.

Her skal bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå. Har du allerede modtaget en ordrebekræftelse pr. email, kan denne returneres til afsender med teksten “Afbestilling” indsat i emnetekst.

Afbestilling bør ske samme dag, som bestillingen er foretaget.

Vigtigt er at: når en ordre er gået i produktion kan den IKKE fortrydes uden omkostninger.
Afbestilles varerne efter afsendelse fra JP Handel vil kunden blive pålagt betaling af eventuelle fragt og ekspeditionsomkostninger jf. pkt. 3.1.
Ligeledes betaler kunden også selv for returnering
(HUSK: returnerede varer modtages kun i originalemballage).

 

6. Ordrebekræftelse

JP Handel opbevarer selve ordrebekræftelsen, efter den er fremsendt elektronisk til kunden.

 

7. Betaling

Når du betaler med betalingskort, er du altid sikret mod misbrug.
Du har nemlig mulighed for at afvise en betaling, når du modtager din betalingsoversigt.

Du har ingen selvrisiko i tilfælde af at dit kort bliver misbrugt i en Internet-butik, der benytter SSL (Secure Socket Layer) i sit betalingssystem.
Dermed er du bedre sikret end i den fysiske verden.

De data, du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort, er krypterede (SSL), og det er således kun Nets, der kan læse dem.

Beløbet for varerne trækkes først, når varerne sendes fra JP Handel webshop.
Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

I JP Handel webshop kan du betale med Dankort.

I JP Handel webshop er dine personlige kontaktoplysninger fortrolige, og vi garanterer, at ingen andre vil få adgang til dem. Ved gennemført betaling opsamles alene information om købets størrelse, hvilket indgår anonymt i JP Handel´s egen statistik til evaluering af varekatalog.

 

8. Fortrydelsesret

– VIGTIGT – fortrydelsesretten bortfalder ved specialfremstillede produkter –

Du har ret til at fortryde dit køb op til 30 dage fra den dag, du har modtaget varerne.
Hvis den 30. dag er en lørdag, søndag eller helligdag, udløber fristen den efterfølgende hverdag. Du skal blot inden fristens udløb have returneret/afleveret varen i væsentlig samme stand og i original emballage til JP Handel, Randersvej 35, 8981 Spentrup.

Du skal, inden du returnerer varerne give os besked om, at du ønsker at fortryde dit køb.
Beskeden skal gives til info@onlinelaser.dk  med ”fortrydelse af køb” i emnefeltet.
I din besked skal du gøre os det tydeligt, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret samt vedhæfte den ordrebekræftelse, som omhandler de varer, du ønsker at returnere.
Du skal ligeledes vedhæfte fortrydelsesformular, som du finder HER.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig besked om dette.

8.1 Returnering

Du skal sende varerne retur til os uden unødig forsinkelse straks efter, at du har meddelt os pr. mail, at du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret.

Ved returnering/aflevering af varer skal du bemærke, at det kun er varer i original emballage, der modtages retur.

Du mister desværre din fortrydelsesret, hvis originalemballagen er bortkommet!
Derfor er det en god ide at gemme emballagen, indtil du er helt sikker på dit køb.

Du kan helt frit vælge, om du vil have varen byttet til en anden vare, eller om du ønsker at få dine penge retur.
Du finder formularen til fortrydelse af køb HER.

For let at kunne identificere varer som kommer retur til os, er det vigtigt, at du vedlægger en kopi af den fortrydelsesformular, du har udfyldt i forbindelse med, at du meddelte os, at du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret.

Vær venligst yderligere opmærksom på at du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med varens returforsendelse. Du bærer ligeledes risikoen for varen fra afsendelsestidspunktet til levering hos JP Handel.

Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav!

8.2 Varens stand, når du sender den retur

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du kan med andre ord prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik, men du må ikke tage den i egentlig brug.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor og bærer fysisk præg af dette, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet, kun får en del eller intet af købsbeløbet retur afhængig af varens handelsmæssige værdi.

  • Vare/originalemballage
  • Original emballage OK
  • Originalemballage ikke OK
  • Vare OK
  • Fuld købesum retur
  • 25 % af reduktion i købsprisen
  • Vare ikke OK
  • 75 % reduktion i købsprisen
  • Intet retur

8.3 Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du det beløb, du har indbetalt til os tilbage med undtagelse af fragt og ekspeditionsgebyr.
I tilfælde af en værdiforringelse som du hæfter for, fratrækkes denne ligeledes købsbeløbet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, når varerne er kommet retur, og deres tilstand og emballage er gennemgået.

Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

 

9. Reklamationsret

Som forbruger har man 2 års reklamationsret, hvilket betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig, at reklamationen er berettiget.

Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted.
Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten.

Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.
JP Handel kan ikke gøres ansvarlig for indirekte følgeskader, som varer solgt via vores Webshop måtte have skabt, medmindre det følger direkte af dansk lovgivning. Der henvises i øvrigt til købeloven for fremgangsmåde vedrørende reklamationer.
Alle reklamationer skal anmeldes via e-mail på info@onlinelaser.dk med ”reklamation” i emnefeltet.
Det er vigtigt, at du informerer os om dit oprindelige ordrenummer og ligeledes beskriver, hvad det er, som du reklamerer over.

Til brug for dette er det en god ide at medsende billeder.

 

10. Anvendelse af reklamationsretten

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles JP Handel inden for rimelig tid, efter denne er opdaget.

Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger.
Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Du kan reklamere ved at returnere den defekte vare pr. post til vores adresse – husk dog inden da at meddele os dette jf. pkt.8. Varer, der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive om-emballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til JP Handels udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.

Varer, der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto, nægtes modtaget af JP Handel.

 

11. Klager

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos JP Handel kan indgives til konkurrence og
forbrugerstyrelsens Center for klagesøgning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. EU Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage.
Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen indgives her http://ec.europa.eu/odr.

 

12. Tilbagesendte varer som ikke indeholder fejl

Ved kundens returnering af defekte eller forkerte varer til JP Handel, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden.

JP Handel forbeholder sig retten til at opkræve forsendelsesomkostninger pr. efterkrav, såfremt der ikke foreligger en kreditaftale. Medsendes der tilbehør, skal antal og produktbeskrivelse medfølge.
Varer bør returneres med en fakturakopi, hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt, indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.

 

13. Forsvarlig returnering

Alle produkter, der returneres til JP Handel, skal være forsvarligt indpakket.
Skade som følge af mangelfuld emballering kan medføre, at Deres rettigheder bortfalder.

JP Handel anbefaler at varen returneres via et pakkeselskab, som kan spore forsendelser, da det kan fjerne enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til JP Handel.

Yderligere har kunden mulighed for at kunne efterlyse pakken, såfremt udlevering ikke har fundet sted.

 

14. Returadresse

Alle returvarer bedes venligst sendes retur til:
JP Handel
Att.: Returvarer
Randersvej 35
8981 Spentrup
Danmark

 

15. Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn
Adresse
Telefonnummer
e-mailadresse
Kundetype

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere vare til dig.

Personoplysninger registreres hos JP Handel og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Dine oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand.

Som registreret hos JP Handel har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: info@onlinelaser.dk